Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

 1. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TARTALMA
 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Startlap Játékok (http://www.startlapjatekok.hu/) és Játékstart.com (http://www.jatekstart.com/) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal, illetve Startlap Játékok vagy Játékstart) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Startlap Játékok vagy a Játékstart bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi Tájékoztató) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 4. Bármely, a Szolgáltatástól különböző weboldal (Facebook.com, Twitter.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weblap keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 1. A SZOLGÁLTATÁS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI ÉS ELEMEI
 1. A Szolgáltatás célja, hogy a felhasználók számára internetes környezetben szórakozási lehetőséget biztosítson, és ennek keretében különböző más szolgáltatók által hozzáférhetővé tett online játékokat tegyen elérhetővé adott témakörök szerint és/vagy egyéb kategorizálás mentén.
 2. A Szolgáltatás lényege a közvetlen (deep) linkek útján, vagy a Weboldalba ún. embed kód segítségével történő beágyazással más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok, illetve szerzői jogi védelmét élvező tartalmak elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.
 1. A SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETEI
 1. A Szolgáltató a legnagyobb gondossággal igyekszik kiválasztani a hozzáférhetővé tett játékokat, azonban arra nincsen lehetősége, hogy a teljes játékalkalmazást részletesen megismerje, ezért a játékokért, illetve azok tartalmáért, valamint a játékok letöltése esetén, a letöltés eredményeképpen a Felhasználó számítógépén történt bármilyen változásért semmilyen formában nem tud felelősséget vállalni.
 2. A Szolgáltató a Weboldalba beágyazottan szándéka szerint csak ingyenesen is elérhető játékokat tesz közzé, azonban nem tud felelősséget vállalni arra az esetre, ha a játékot közzétevő szolgáltató az adott linkhez vagy embed kódhoz tartozó tartalmat módosítja. Az ingyenes játékok
 3. A Weboldalba beágyazottan elérhető, regisztrációt igénylő játékokat a Szolgáltatás oldalain keret jelöli. A regisztrációval a Felhasználó és az adott játék üzemeltetője között jön létre jogviszony. Ezért, kérjük, hogy minden esetben figyelmesen tájékozódjon a beágyazottan elérhető játékok felhasználási feltételeiről, illetve a vásárlási, fizetési feltételekről, a külső szolgáltató adatkezelési nyilatkozatáról, amelyeket a kereten belül ér el.
 4. A „Játssz vele!” és a „Vedd meg!” linkek minden esetben külső weboldalakra mutatnak, és lekattintásuk esetén a Felhasználó elhagyja a Startlap Játékok weboldalát. Kérjük, hogy minden esetben figyelmesen tájékozódjon az így felkeresett oldalak felhasználási feltételeiről, illetve a vásárlási, fizetési feltételekről.
 5. Hírlevél
  Az oldalon feliratkozott Felhasználók számára lehetőség van Startlap Játékok Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezetett reklámajánlatokat küldjön számára. A Hírlevélről leiratkozni a Hírlevél alján található „Leiratkozás” link lekattintásával, valamint a Szolgáltatónak küldött postai vagy elektronikus levélben lehetséges.
 6. A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. termék-összehasonlítások; játék ajánlója; útleírása; tesztek stb.) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom). A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint. A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.
 7. Az „Oszd meg barátaiddal!” sorban található levél ikonra kattintva a Szolgáltató a Startlap Játékok-on lehetőséget nyújt a Felhasználónak egy adott játék elérési linkjét tartalmazó egyedi elektronikus levél küldésére az alábbi feltételekkel:
  1. A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja, és a levél küldését megelőzően megadja nevét és e-mail címét oly módon, hogy a valós adatok alapján a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját.
  2. Felhasználó a levelet egyidejűleg egy címzettnek tudja elküldeni.
 8. A játékoknak a Toplistában történő elrendezése, sorrendje és elérhetővé tétele részben automatikusan, a Felhasználók összes aktivitását alapul véve, a Szolgáltató beavatkozása nélkül történik, és az így kialakított sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét.
 9. Hozzászólások, Felhasználói Tartalmak
  A Szolgáltatás keretében kommentelés a Facebook Comment szolgáltatás igénybevételével lehetséges. Az erre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető itt:
  http://www.facebook.com/full_data_use_policy
  A hozzászólásokra a jelen Felhasználási feltételek mellékletét képező Tartalmi Szabályzat rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
 1. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN LEHETSÉGES JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK
 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 4. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.
 5. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
  „Startlap Játékok www.startlapjatekok.hu ” vagy „Játékstart.com www.jatekstart.com ”
 1. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK
 1. Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban („AS IS”) nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 2. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Az ezen tartalomszolgáltatók által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.
 3. A II.2. pont szerinti ún. embed kód segítségével beágyazott tartalomért minden esetben annak kiszolgálója, üzemeltetője felelős.
 4. A játékok Szolgáltatáson belül kialakított sorrendje nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét, és nem jelent ajánlást. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 5. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
 6. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 7. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, Adatvédelem
 1. A Weboldallal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az alábbi e-mail címen teheti meg: info@startlapjatekok.hu, illetve info@jatekstart.com
 2. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató és az Egyedi Adatvédelmi Tájékoztatók rendelkeznek: Startlapjátékok és Játékstart

Budapest, 2018. május 25.

TARTALMI SZABÁLYZAT

 1. Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős. A felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (nickneveken) írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg. Egy Felhasználó egy napon, illetve azonos témában korlátozott számú topicot hozhat létre.
 2. A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.
 3. Tilos
  1. trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
  2. személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
  3. olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
  4. személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
  5. obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
  6. olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
  7. olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
  8. a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;
  9. szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
  10. szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
  11. más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
  12. vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
  13. bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
  14. a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
  15. reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak tekintünk minden olyan információt és hivatkozást, amely nem kapcsolódik szorosan a kommentezett cikk tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés;
  16. eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;
  17. politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
  18. olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.
 4. A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a szerkesztőségi moderátorok tájékoztatás nélkül eltávolíthatják a kérdéses tartalmakat, valamint korlátozhatják a szabályokat megsértő Felhasználó hozzászólási jogát.